KŠP Hippocampus Martin - "1" ročník - 2018 - Propozície

Martinská plutva 2018 - Propozície

Prečítané: 2007x
memorialsb
 
  Propozície plaveckého podujatia
 
Organizátor podujatia: 

Klub športového potápania HIPPOCAMPUS Martin

L. Novomeského 3, 036 01 Martin   

Slovenská Republika 

IČO: 35652926, DIČ: 2020607006 

Spoluorganizátor podujatia:Veselý vodný svet Martin
Kategórie: 

Podľa počtu prihlásených tímov:

Junior , Amatéry, Profi 

Hlavný usporiadateľ: Klub športového potápania HIPPOCAMPUS Martin
Riaditeľ pretekov: Peter Lauko 
Technický delegát: Peter Poláček 
Lekárska služba: Mudr. Peter Kozánek 
Hlavný rozhodca: Peter Poláček 
  
Miesto konania podujatia: 

Mestská krytá plaváreň Sunny Martin

L. Novomeského 3, Martin 03601

 

Dátum konania pretekov: 10. marca 2018
Začiatok pretekov: 12:00 - prvá rozplavba
Čǎsový harmonogram podujatia: 

11:30 - Podanie informácii

11:45 - Vstup do šatní

12:00 - Prvá rozplavba

13:00 - V prípade účasti viacerých tímov 2. rozplavba

13:30 - Vyhodnotenie výsledkov   

  
Výška štartovného: 50 € za družstvo s maximálnym počtom plavcov 10 ľudí
Spôsob platby štartovného: 

na účet KŠP Hippocampus Martin vedený v Slovenskej Sporiteľni:

Číslo účtu: 0351889403 , Kód banky: 0900
IBAN: SK12 0900 0000 0003 5188 9403

Do textu nutné zadať názov tímu z vyplnenenej prihlášky

Uzávierka prihlášok:31.1.2018 
Spôsob prihlásenia:

Vyplnením prihlášky , kliknutím na tento odkaz alebo jej zaslaním na adresu: 

Korešpondenčná adresa:   

KŠP HIPPOCAMPUS Martin   

Gorkého 1063/35

036 01Martin  Slovenská Republika

a zaplatením štartovacieho poplatku do 31.1.2018

Online prihláška:možnosť vyplniť tu.
Tlačová verzia prihlášky: možnosť stiahnúť v PDF tu.
Pravidlá súťaže:môžete sa dočítať tu. 
Informačný leták na stiahnutie k podujatiu: 
Záverečné ustanovenia:

      Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu konania súťaže v prípade nepriaznivých udalostí alebo malého počtu súťažiacich a takisto aj na zmenu organizačného tímu. Štartovný poplatok sa vracia v prípade nekonania podujatia. V prípade, že štartujúci má menej ako 18 rokov je potrebný písomný súhlas rodiča o povolení na účasti pretekov s uvedením dátumu, času a vyznačenia súťažných disciplín, v ktorých dieťa zúčastní.