KŠP Hippocampus Martin

Pozvanie na mimoriadnu Členskú schôdzu 29.9.2023

Výbor pozýva členov klubu na mimoriadnu členskú schôdzu podľa Stanov klubu Časti IV. , čl. VIII., ktorá sa uskutoční v priestoroch klubu dňa 29.09. v stredu o 18:00 v priestoroch klubu v Sime.

Program:

  1. Otvorenie (Martin Hulla)
  2. Predloženie návrhov zmien stanov KŠP Hippocampus Martin (Martin Hulla)
  3. Rozhodnutie ČS na základe hlasovania .  (Vladimír Tomka, Marcel Spiššák, Peter Lauko)

Výbor sa uzniesol, že okrem schválených bodov ČS, nie je možné program meniť alebo dopĺňať.

V Martine dňa 24.09.2023

Tajomník a člen výboru

Marcel Spiššák
T: 0940 300 860

Pozvanie na mimoriadnu Členskú schôdzu

Výbor pozýva členov klubu na mimoriadnu členskú schôdzu podľa Stanov klubu Časti IV. , čl. VIII., ktorá sa uskutoční v priestoroch klubu dňa 28.06. v stredu o 18:00 v priestoroch klubu v Sime.

Program:

  1. Otvorenie (Vladimír Tomka)
  2. Predloženie návrhov zmien stanov KŠP Hippocampus Martin (Michal Tonjahzer)
  3. Rozhodnutie ČS o uložení povinnosti výboru KŠP určiť termín následujúcej ČS, ktorej predmetom bude diskusia a schvaľovanie zmien stanov.  (Vladimír Tomka, Marcel Spiššák, Peter Lauko)

Výbor sa uzniesol, že okrem schválených bodov ČS, nie je možné program meniť alebo dopĺňať.

V Martine dňa 23.03.2023

Tajomník a člen výboru

Marcel Spiššák
T: 0940 300 860