KŠP Hippocampus Martin

Pozvanie na mimoriadnu Členskú schôdzu

Výbor pozýva členov klubu na mimoriadnu členskú schôdzu podľa Stanov klubu Časti IV. , čl. VIII., ktorá sa uskutoční v priestoroch klubu dňa 24.11. v stredu o 18:00 v priestoroch klubu v Sime. Člen, ktorý má záujem sa zúčastniť schôdze ale nie je z objetývnych dôvodov schopný osobnej účasti, môže sa zúčastniť pomocou audiokonferencie cez aplikáciu MS TEAMS. O tomto nás musí minimálne do pondelka 22.11. informovať a výbor zabezpečí technické riešenie.

Program členskej schôdze:

  1. Otvorenie (Marcel Spiššák)
  2. Hospodárenie k 14.11.2021 KŠP Hippocampus Martin (Marcel Spiššák, Peter Lauko)
  3. Info k prevádzke vysokotlakových zariadení - zásobníky, kompresory (Peter Čičman)
  4. Info o prevádzke Potápačského centra (Peter Poláček, Vladimír Tomka)
  5. Info k rekonštrukcii klubovne (Peter Lauko)
  6. Ponuka k nákupu materiálu z potápačskej školy PC Poprad Kosatka (Peter Lauko)
  7. Zápisnica a uznesenie.

Poprosím vymenované zodpovedné osoby za jednotlivé prevádzky o prípravu prezentácie v približnom čase maximálne 10 min.

Ku každému bodu budeme mať taktiež diskusie v trvaní maximálne 10 minút, preto ak potrebuje niekto niečo zodpovedať zašlite otázky na emailovú adresu výboru: ksp(zavináč)hippocampus.sk

Hlasovať budeme v zmysle platných stanov z roku 2019. 

S pozdravom

Tajomník a člen výboru

Marcel Spiššák

T: 0940 300 860

PDF veria pozvánky k nahliadnutiu

3. ročník štafety Martinská plutva - Memoriál Svaťa Bumbalu

   200927 Plutva 9  My ,potápky, sa držíme hesla, „športom k zdraviu“. Práve preto sme nechceli prerušiť tradíciu Martinskej plutvy i v tomto pandemickom roku 2020. A nielen tradíciu. Štafeta v plutvovom plávaní je pre nás v Klube športového potápania Hippocampus Martin hlavne i oslavou a pripomienkou nášho už zosnulého člena Svaťa Bumbalu. Svaťa bol vždy naším mentorom a svedomím. Uctiť si jeho pamiatku tak, ako by si prial, je pre nás česť. Občas sa nám podarí i vyhrať :) .

Čítať ďalej