Klubové aktivity

Darujte nám 2 % z dane

Priatelia aj tento rok nám môžete pomôcť darovaním 2 % zo zaplatenej dane z roku 2021. Zamestnanci tak môžu urobiť prostredníctvom formulára Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a  podnikatelia musia do daňového priznania uviezť naše identifikačné údaje :

Rok zdaňovacieho obdobia: 2021

Názov OZ: Klub športového potápania Hippocampus Martin

IČO (Píše sa z prava): 000035652926

IBAN pre 2 %: SK48 8330 0000 0021 0172 7523

Termíny sú: zamestnanci do 30.4 a podnikatelia do 31.3.

Tlačivá nájdete nižšie:

pdf icon100px.orig     Manuál k vypísaniu tlačív na poukázanie 
pdf icon100px.orig       Prázdne tlačivo vyhlásenia s možnosťou vypísania
pdf icon100px.orig       Vzor tlačiva o vykonanie dobrovoľnickej činnosti

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najbližšie akcie 

Pozor nedeľný bazén  ! 

Priatelia klubový bazén máme opätovne otvorený a to v nedeľu medzi 10:00-12:00 na plavárni Sunny Martin. 

hippo uni 100px
Klubový deň 

Každú stredu sa stretávame v klubovni V SIME o 16:00. Tešíme sa na stretnutie.

januar ico 150px
Martinská plutva 2020

V nedeľu 27.9. Vás pozývame na štafetu v plutvovom plávaní. Viac info ...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informácie z diania klubu

darujte dane
2 % z dane pre klub

Priatelia aj tento rok nám môžete pomôcť darovaním 2 %. Potrebné tlačivá nájdete tu v sekcii 2 %

mato
Otvorenie nových kurzov

Priatelia, kto má záujem zvýšiť si kvalifikáciu potápača neváhajte a napíšte nám na email, facebook alebo vyplňte prihlášku do kurzu.

 

Fotogaleria
Členské na rok 2022

Členské: 72 € / 6 €

Do 18 rokov: 18 € / 1,5 €

Študentské: 36 € / 3 €

Seniorské: 36 € / 3 €

Text: Meno člena a rok

IBAN:SK48 8330 0000 0021 0172 7523

 

 
 
 
 

Výbor pozýva členov klubu na mimoriadnu členskú schôdzu podľa Stanov klubu Časti IV. , čl. VIII., ktorá sa uskutoční v priestoroch klubu v priestoroch klubu v Sime. Člen, ktorý má záujem sa zúčastniť schôdze ale nie je z objetývnych dôvodov schopný osobnej účasti, môže sa zúčastniť pomocou audiokonferencie cez aplikáciu MS TEAMS. O tomto nás musí minimálne 5 dní vopred informovať a výbor zabezpečí technické riešenie.

Diskusia pred ČS.

      Prosím všetkých, ktorý majú na výbor požiadavky k členskej schôdzi, aby ich poslali na emailovú adresu výboru a to minimálne 5 dní vopred pred konaním ČS schôdze. Výbor Vaše podnety zapracuje do programu ČS v prípade, ak budú vecné a bude to v jeho možnostiach. Ako tajomník a člen výboru Vás chcem poprosiť o vecnú diskusiu pred ČS. Členská schôdza nie je miestom, kde by mali prebiehať siahodlhé diskusie ale vecné rozhovory a schvaľovanie bodov programu ČS. Výbor po obdržaní Vašich podnetov, pripravení materiálov navrhne pred konaním ČS stretnutie, kde môže prebehnúť diskusia, z ktorej vzídu reálne návrhy na program ČS. Ak sa niekto nemôže zúčastniť tejto diskusie, výbor vie s Vami diskutovať svojou oficiálnou mailovou adresou ksp (@) hippocampus.sk pomocou aplikácie teams, pomocou telefonického rozhovoru alebo iným dohodnutým prostriedkom. Týmto dávam úlohu i výboru a pomocnému personálu aby pripravil už do diskusie všetky údaje, ktoré sú v ich kompetenciách, najmä:

Výbor:

  • Bankové operácie, stav bankových účtov a transakcií v roku 2022 v schválenej agende
  • Pokladňa, stav pokladne , príjmi a výdaje v roku 2022 v schválenej agende
  • Hospodárenie klubu v roku 2022 v štruktúre príjmi, výdaje, nákupy, predaje, prenájmi, sklad
  • Aktuálny stav majetku klubu, potreba jeho servisu, prípadne výmeny alebo potreba nákupu nového materiálu
  • Stav klubových priestorov

Pomocný personál:

  • Kompresorovňa: Stav kompresorovne a jej vybavenia, kompresoru a zásobníkov prípadne potreba servisov, opráv, revízii
  • Potápačské centrum: Stav potápačského centra, stav agendy, počet uskutočnených kurzov v roku 2022 a počet aktívnych kurzov v roku 2022, hospodárenie PC v roku 2022, stav a štruktúra obsadenia PC

Hlasovať budeme v zmysle platných stanov z roku 2019. 

Chcem Vás poprosiť o rešpektovanie platných pravidiel a smerníc, ktoré máme zavedené v klube. 

S pozdravom

Tajomník a člen výboru

Marcel Spiššák
T: 0940 300 860

   200927 Plutva 9  My ,potápky, sa držíme hesla, „športom k zdraviu“. Práve preto sme nechceli prerušiť tradíciu Martinskej plutvy i v tomto pandemickom roku 2020. A nielen tradíciu. Štafeta v plutvovom plávaní je pre nás v Klube športového potápania Hippocampus Martin hlavne i oslavou a pripomienkou nášho už zosnulého člena Svaťa Bumbalu. Svaťa bol vždy naším mentorom a svedomím. Uctiť si jeho pamiatku tak, ako by si prial, je pre nás česť. Občas sa nám podarí i vyhrať :) .

Lokas Port lokasport.sk