Klubové aktivity

Darujte nám 2 % z dane

Priatelia aj tento rok nám môžete pomôcť darovaním 2 % zo zaplatenej dane z roku 2021. Zamestnanci tak môžu urobiť prostredníctvom formulára Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a  podnikatelia musia do daňového priznania uviezť naše identifikačné údaje :

Rok zdaňovacieho obdobia: 2021

Názov OZ: Klub športového potápania Hippocampus Martin

IČO (Píše sa z prava): 000035652926

IBAN pre 2 %: SK48 8330 0000 0021 0172 7523

Termíny sú: zamestnanci do 30.4 a podnikatelia do 31.3.

Tlačivá nájdete nižšie:

pdf icon100px.orig     Manuál k vypísaniu tlačív na poukázanie 
pdf icon100px.orig       Prázdne tlačivo vyhlásenia s možnosťou vypísania
pdf icon100px.orig       Vzor tlačiva o vykonanie dobrovoľnickej činnosti

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potápačská škola

Otvorenie nových kurzov  ! 

Letná sezóna začína. To je priestor pre všetkých, ktorý sa chcú prihlásiť na kurz potápania tu.

hippo uni 100px
Potápanie pre verejnosť 

Príďte si vyskúšať potápanie aj vy na náš verejný bazén. V tieto hodiny sa potápa. Nedeľa od 10:00-12:00.

januar ico 150px
Junior Diver

Potápačmi sa môžu stať i deti od 8 rokov. Ak je ich snom okúsiť pocit potápača, prihláste ich na kurz Junior Diver.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informácie z diania klubu

darujte dane
Pozor nedeľný bazén  ! 

Priatelia klubový bazén máme otvorený i pre verjnosť za poplatok a to v nedeľu 10:00-12:00 na plavárni Sunny Martin. 

mato
Klubový deň 

Každú stredu sa stretávame v klubovni V SIME o 16:00. Tešíme sa na stretnutie.

 

Fotogaleria
Členské na rok 2023

Členské: 72 € / 6 €

Do 18 rokov: 18 € / 1,5 €

Študentské: 36 € / 3 €

Seniorské: 36 € / 3 €

Text: Meno člena a rok

IBAN:SK48 8330 0000 0021 0172 7523

 

 
 
 
 

Dňa 12. februára 2020 sa vybratí členovia potápačského klubu HIPPOCAMPUS Martin zúčastnili simulovaného ponoru do hĺbky 50 m v hyperbarickej komore spoločnosti HBO Martin. Keďže aj ja sám som bol účastníkom tohto "suchého zostupu do hĺbky", podelím sa s vami o čriepky z tohto naozaj nevšedného zážitku. Po predchádzajúcej skúsenosti z minulého roku (hĺbka 30 m) sme sa aj tento rok odhodlali absolvovať simulovaný ponor v hyperbarickej komore HBO Martin. Tentoraz sme sa po súhlase vedenia hyperbarickej komory HBO Martin rozhodli posunúť naše skúsenosti o niečo ďalej a otestovať svoje zmysly v kontrolovanom prostredí, pod tlakom zodpovedajúcim 50 m hĺbky.

Na adrese „Prieložtek 1“ v Martine už niekoľko rokov sídli špecializované pracovisko hyperbarickej medicíny HBO Martin, vybavené 8-miestou pretlakovou komorou firmy HAUX, určenou k liečbe celého radu ochorení, vrátane - nedajbože - nehôd potápačov. Práve tam sme sa 12. februára 2020 zišli, aby sme spoločne otestovali svoje mentálne schopnosti aj reakcie našich tiel na tlak odpovedajúci hĺbke 50 m. Predponorová príprava bola ponechaná na osobnej zodpovednosti jednotlivých účastníkov simulovaného ponoru. Pred akciou sme vyplnili dotazníky (pre uchádzačov o hyperbarickú oxygenoterapiu) a zaslali ich do HBO. Stretli sme sa v dohovorený čas o 17-tej hodine. Je až zvláštne, že nik nemeškal. Prišli nás podporiť aj náhradníci, pre ktorých sa neušlo miesto v barokomore. Týmto by som chcel obzvlášť poďakovať Stanovi aj Martinke za pekné fotografie. Všetci, dostatočne hydratovaní, odpočinutí a pripravení, sme si nechali odmerať krvný tlak a absolvovali vstupnú prehliadku v ambulancii, len na niekoľko krokov od hyperbarickej komory. Vieme, že v rámci predponorovej hydratácie sa máme vyhnúť sýteným/bublinkovým nápojom a preto sme popíjali nesýtené izotonické nápoje. Mne sa osvedčil čaj ROIBOS, ktorý sa dá kúpiť rôzne ochutený a preto je jeho konzumácia príjemná. Celkom ma prekvapilo, že vzrušenie z očakávaného zážitku malo taký veľký vplyv na môj krvný tlak. Nemávam zvýšený tlak, ale pri meraní pred ponorom som mal neobvykle vyšší ako zvyčajne. Meranie po ponore nameralo aspoň u mňa nižšie hodnoty ako pred ponorom. Pritom sme sa mohli cítiť úplne bezpečne. Veď spolu vedúcim lekárom HBO Martin MUDr. Pavlom Porubčanským a technickou obsluhou pretlakovej komory sa o nás "zvonku" staral, lepšie povedané celý "suchý ponor" aj dekompresný režim riadil náš priateľ prof. MUDr. František Novomeský, PhD, súdny znalec k odboru hyperbarická a potápačská medicína. Až po skončení bolo na ňom vidno úľavu, lebo ťarchu zodpovednosti prevzal na svoje plecia. Počas samotného ponoru boli s nami vo vnútri barokomory ako spoluúčastníci aj naši priatelia MUDr. Peťo Kozánek – anesteziológ, aj šarmantná MUDr. Veronika Rybárová (DAN Research Specialist), ktorá je doktorandkou Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM v Martine, kde pod vedením prof. Novomeského pracuje na vyšetrovaní a výskume príčin a okolností nehôd potápačov. Takže po stránke medicínskeho zabezpečenia už si ani neviem predstaviť viac. ĎAKUJEME.
     Pred samotným ponorom sme sa všetci prezliekli do čisto bavlneného oblečenia (pozor na výboje statickej elektriny!), zbavili sa drobností, ktoré by mohli ohroziť našu misiu zaiskrením v prostredí so zvýšeným pO2...a šup do komory. Do vedierok sme si napustili vodu a ponorili do nich naše potápačské počítače. Napriek tomu, že nám počas celého ponoru hlásili aktuálnu hĺbku a v samotnej komore je kontrolné zariadenie na meranie tlaku, nevedeli sme odtrhnúť zrak od svojich počítačov. Ja som si nechal svoj nastavený na konzervatívny režim (od Nitrox kurzu v 2009 roku) vzhľadom na moju telesnú schránku. Preto sa z môjho vedierka po prekročení 49 m hĺbky ozývalo pípanie, až do opätovného vrátenia sa nad túto hĺbku. Každému z nás, počítač určil inú dekompresiu (každý mal inak svoj počítač nastavený). Náš ponor riadil Ferko, ktorý rozhodol, že akcelerovanú dekompresiu ukončíme od 6 m hĺbky dýchaním čistého kyslíka. S tým však naše počítače nepočítali a protestovali. Niektoré aj hlasito. Ten môj zmĺkol, až keď som ho po akcii vybral z vedierka a 48 h trucoval.
      Samotný ponor prebiehal v pohode. Tak ako minule, aj teraz sa počas zvyšujúceho tlaku zvyšovala teplota v barokomore. Obsluha komory nás zachránila a pustila riadenú klimatizáciu vnútra barokomory. Inak by sme sa poriadne spotili. Po zostúpení na cieľovú hĺbku sme všetci vyplnili písomné testy, ktoré nám pomohli odhaliť, ako ťažkopádne funguje naša myseľ pod tlakom. Poriadne sme sa nasmiali, až nás z toho rehotu bruchá boleli. Takýto simulovaný ponor má jeden obrovský zábavný bonus – počas ponoru sa môžete voľne rozprávať s ostatnými. Práve reč bola zdrojom zábavy. Znelo to ako z Káčerova. Presne ako keď sa snažíte napodobniť kačku a niečo takto povedať. Prekvapovali sme sa navzájom svojimi hlasmi, ktoré sme ani sami nepoznávali. Čosi ako po nadýchnutí hélia, ale úplne iná tónina. Výstup na hladinu prebiehal úplne pohodovo a v šiestich metroch sme si nasadili pripravené masky a dýchali až do ukončenia ponoru kyslík. Plní zážitkov sme sa vyhrnuli z barokomory do normálneho tlaku. Po opätovnom meraní krvného tlaku sme sa poprezliekali a s čistou hlavou, pri normálnom atmosferickom tlaku ešte raz vyplnili test, ktorý sme už vypĺňali v hĺbke pod tlakom. Ešte sme neboli konfrontovaní s výsledkami testov, ale už letmý pohľad na oba písomné testy prezradil rozdiely v písme, sklone, podpise, u niekoho aj vo výsledkoch... Tí poctivejší si aj tento "suchý" hĺbkový ponor hneď zapísali do potápačských denníkov. Bol to zaujímavý experiment a som veľmi rád, že som mal tú česť sa ho zúčastniť s takou skvelou partiou potápačov.
     Všetkým účastníkom, ale aj členom HBO Martin týmto srdečne ĎAKUJEM za fantastický zážitok.
     Neodkladne po ponore sme sa presunuli do miestneho malého pivovaru, kde varia poctivé a chutné pivko a v rámci hydratácie po ponore, sme prediskutovali situácie pri tomto hĺbkovom ponore a vykonali predbežnú analýzu našich testov, ako aj reakcií našich tiel na tlak v hĺbke - pod starostlivým dozorom nášho inštruktora Peťa Poláčka, ktorému týmto ĎAKUJEM za organizáciu, koordináciu a dohľad nad hladkým priebehom akcie aj poponorovej analýzy.


Peter Čicman

Zariadenie s barokomorou: www.hbomartin.sk


Fotogaléria:

Autor: Stano Adamec

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokas Port lokasport.sk