Pre firmy a obce: 

»  Odbery vzoriek sedimentu dna, vody a iných materiálov 

»  Hľadanie a vyzdvihovanie potopených predmetov a zariadení, riešenie havarijných situácií 

»  Mapovanie profilu dna, situačné prehliadky a podobné práce pod hladinou 

»  Prevedenie prehliadky rôznych objektov  zariadení pod vodnou hladinou a v nedýchateľnom prostredí 

»  Kontrola, opravy, montáž a demontáž rôznych zariadení a objektov pod vodnou hladinou a v nedýchateľnom prostredí 

»  Prevádzanie údržby priehradných hrádzi a technologických zariadení pod hladinou 

»  Foto dokumentačné a video dokumentačné služby pod vodnou hladinou, alebo v nedýchateľnom prostredí 

»  Čistenie studní a nádrží, montáž nových zariadení, čerpadiel a sacích košov 

»  Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou 

»  Demolačné práce objektov, natieračské práce, pilčícke práce 

Pre školy: 

»  Prednášky, prezentácie 

»  Skušobné ponory na bazéne 

Pre verejnosť: 

»  Potápačské kurzy 

»  Skušobné ponory na bazéne 

»  Čistenie studní 

»  Hľadanie a vyzdvihovanie potopených predmetov 

»  Foto dokumentačné a video dokumentačné služby pod vodnou hladinou 

»  Demolačné práce objektov, natieračské práce, pilčícke práce 

 

Potápačské práce zaisťuje skupina kvalifikovaných potápačov s dlhoročnými praktickými skúsenosťami.

Lokas Port lokasport.sk