Prezentácia niektorých prác vykonaných našim klubom

»  ŽOS Vrútky
demolácia komína v zastavanej oblasti, prehĺbenie studne a namontovanie čerpadiel, výstavba oplotenia a náterové práce, demolácia elektrickej rozvodne
»  SAD (ČSAD) Martin
čistenie a prehlbovanie studní
»  Slovenské elektrárne prevádzky Nimnica, Lipovec, Sučany, Krpeľany
kontrola, čistenie a uvolňovanie larzén a dosadacích segmentov pri hradení hlavných vtokov turbín, a jalovej výpuste
»  Povodie Váhu Ružomberok závod Krpeľany
čistenie klapiek jalových prepustí vlastnou technológiou (sací bager) oprava a montáž nornej steny pre malú vodnú elektráreň
»  Povodie Váhu Selice
čistenie a rekognoskácia dna dolnej plavebnej dráhy, s následným odstránením bentonitu z larzen
»  Hydrostav Šaľa
kontrola výkopových prác s následným uložením plynovodných rúr ich zameranie a založenie prefabrikovaných betónových záťažových blokov plynovodu na riekach : Laborec, Hron, Váh a Nerev v PĽR
»  PD južného Slovenska
čistenie závlahových tunelov
»  SEZ Žilina závod Martin
čistenie a úprava odstraňovania stromov pod VVN, VN napätím
»  Interpol a Polícia SR
dohľadávanie doličných predmetov v okrese Martin pod vodnou hladinou
»  Mesto Martin, Vrútky, Nová Baňa, Sučany
vyhľadávanie a vyzdvihovanie zatopených predmetov auta, motocykle, bicykle, nezvestné osoby, (utopenci)
»  OÚNZ Martin Psychiatrická liečebňa Sučany
čistenie septikov

Lokas Port lokasport.sk